Check. Act. Stay compliant.

Datagedreven en risicogestuurd

Ontdek TBQ’s onderscheidende risicobenadering, ontwikkeld in samenwerking met TNO. Met behulp van onze tools verzamelen we informatie vanuit de software, waardoor we een duidelijk beeld van risico’s kunnen schetsen. Hiermee krijg je inzicht in de naleving van doelstellingen, brandveiligheidsrisico’s en effectieve gelijkwaardige oplossingen. Maak weloverwogen beslissingen met TBQ’s datagedreven inzichten.

Transparant screen TBQ

Via de app brengen we stap voor stap de status van onze brandveiligheid in kaart. We zien meteen of en zo ja waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. En het dashboard is erg geschikt om het management in een oogopslag te informeren.

Onze oplossingen

Brandcheck

Met Brandcheck toon je eenvoudig aan dat je vastgoed voldoet aan de wet- en regelgeving. Zo waarborg je de veiligheid van je bewoners en medewerkers. Daarbij maakt Brandcheck gebruik van de unieke TNO risicobenadering, dat inzichtelijk maakt wat de meest urgente tekortkoming is en wat daarbij de slimste oplossing is om jouw gebouw zo veilig mogelijk te maken.

Brandwijzer

Brandwijzer is dé online applicatie om integraal risico’s in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo kom je tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan.

Ontruimcheck

Met Ontruimcheck zorg jij ervoor dat er bij brand veilig kan worden gevlucht. Het is het ideale hulpmiddel om te controleren en aan te tonen dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Zoals het artikel 7.11a uit het Bouwbesluit. Waarborg de veiligheid van gebruikers, bewoners en de omgeving van je vastgoed op een efficiënte manier.

Met TBQ kunnen we in één tool zien of we met onze aanpak het vereiste en gewenste veiligheidsniveau behalen


Maak gebouwen aantoonbaar
veilig met slimme software

Compliance

Eenvoudig aantonen aan bevoegd gezag dat je aan de regelgeving voldoet.

Dashboard

Zicht op alle uitstaande acties en bijbehorende documenten.

Meer inzicht

In de vlucht- en brandveiligheid van je gebouwen.

Digital Twin

Virtuele kopie van je gebouw.

Unieke TNO risicobenadering

Slimme, risicogestuurde prioriteiten en oplossingen.

Aandachtspunten

Een overzicht van alle aandachtspunten geordend op prioriteit.

Data in eigen handen

Alle specificaties van jouw gebouw in eigen handen.


MEt deze bedrijven werken we met veel plezier samen


Neem contact met ons op om te kijken hoe we jou verder kunnen helpen.