Brandcheck

Met Brandcheck toon je eenvoudig aan dat je vastgoed voldoet aan de wet- en regelgeving. Zo waarborg je de veiligheid van je bewoners en medewerkers. Daarbij maakt Brandcheck gebruik van de unieke TNO risicobenadering, dat inzichtelijk maakt wat de meest urgente tekortkoming is en wat daarbij de slimste oplossing is om jouw gebouw zo veilig mogelijk te maken.

Hoe werkt Brandcheck?

Brandcheck is een applicatie waarin je een vragenlijst invult over jouw pand. Bij de antwoorden kunnen foto’s, markers op de digitale plattegrond, documenten en notities toegevoegd worden. Na het beantwoorden van alle vragen ontvang je een analyse van de stand van zaken en worden de eventuele risico’s inzichtelijk gemaakt. De risico’s zijn onderverdeeld in verschillende classificaties. Op deze manier weet jij of je gebouw voldoet aan de wetgeving en doelstellingen, en hoe groot de risico’s zijn van een tekortkoming inzake de brandveiligheid.

Unieke risicobenadering met Brandcheck

Het unieke TNO rekenmodel van Brandcheck geeft op basis van de antwoorden op de bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en culturele vragen de risico’s weer.

Doordat de risico’s onderverdeeld zijn in verschillende classificaties kun je een onderbouwd beleid maken en bespaar je veel geld. Je hoeft namelijk niet direct overal in te investeren om alles in orde te maken, maar je kunt aan de hand van die classificaties bepalen wat prioriteit heeft om aan te pakken.

Brandcheck: dashboards en twee apps

Brandcheck bestaat uit een online dashboard waar jij eigenaar over bent. Je beheert hier de gebruikers, het gebouw en de brandveiligheidsscans. Het dashboard toont de resultaten op verschillende niveaus van je gebouw: voor de organisatie, de locatie het gebouw, de documenten en de afdeling.

Daarnaast zijn er twee applicaties voor je smartphone en tablet waarmee je de brandveiligheidsscans via vragenlijsten eenvoudig en snel kunt uitvoeren. De applicaties gaan uit van de informatiebehoefte en het kennisniveau van de gebruiker. Daarbij maken we onderscheid tussen scans voor medewerkers en experts.