Ontruimcheck

Met Ontruimcheck zorg je ervoor dat er bij brand veilig kan worden gevlucht. Het is het ideale hulpmiddel om te controleren en aan te tonen dat je voldoet aan artikel 7.11a uit het Bouwbesluit. Waarborg de veiligheid van gebruikers, bewoners en de omgeving van je vastgoed op een efficiënte manier.

Wat is Ontruimcheck?

Ontruimcheck biedt jou een krachtige rekenkern die vier typen branden (smeulbrand, kleine brand, middelgrote brand en grote brand) met verschillende scenario’s doorrekent. Met behulp van deze scenario’s, gebaseerd op factoren zoals locatie van de brand, vluchtwegen, aantal aanwezigen, zelfredzaamheid, inzet van brandweer en BHV, gebouwkenmerken en aanwezige installaties, krijg je waardevol inzicht in de vluchtveiligheid van je gebouw.

Hoe werkt Ontruimcheck?

Bepaal zelf het ambitieniveau voor de vluchtveiligheid en laat de resultaten toetsen. Hierdoor kun je de effectiviteit van je BHV-organisatie beoordelen en optimaliseren, en tegelijkertijd de bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen afstemmen op jouw specifieke situatie. Je hebt volledige controle over de data, aangezien de applicatie wordt gebruikt vanuit jouw eigen omgeving.

Als vastgoedbeheerder behoud je te allen tijde het overzicht en kun je derden toegang verlenen tot de omgeving om berekeningen uit te voeren. Het resultaat van Ontruimcheck biedt een integraal beeld van de vluchtveiligheid van je gebouw, waarmee je overtuigend kunt communiceren met bevoegd gezag. Investeer optimaal in maatregelen en verhoog de vluchtveiligheid van jouw gebouw met Ontruimcheck.


Neem contact met ons op om te kijken hoe we jou verder kunnen helpen.