Ik heb een aanschrijving ontvangen van het bevoegd gezag, wat nu?

Geschreven door:

André Smits, augustus 23, 2023

De gemeente (het bevoegd gezag) ziet er samen met de brandweer op toe dat al het vastgoed voldoet aan geldende brandveiligheidseisen. Ze controleren dit door minimaal één keer per jaar een inspectie uit te voeren. Als blijkt dat jouw vastgoed niet voldoet aan de geldende eisen, ontvang je een aanschrijving met daarin de bevindingen.

Wat staat er in zo’n aanschrijving?

Meestal komt er iemand van de brandweer die samen met jou het pand doorloopt. Hierbij wordt meteen aangegeven wat de risico’s zijn en of er een aanschrijving komt. De inhoud van een aanschrijving kan variëren van het melden van geconstateerde gebreken tot een formele last onder bestuursdwang. Dat laatste betekent dat de gemeente zelf in actie komt als je niet snel maatregelen neemt. In alle gevallen zal er gemeld worden waarom er iets van je verwacht wordt.

Tijd voor actie!

Na een aanschrijving moet je maatregelen nemen. Je gaat ervoor zorgen dat het wél voldoet aan de regelgeving en dit moet je ook kunnen aantonen. Je gaat het gesprek aan met bevoegd gezag en overlegt wanneer je actie gaat ondernemen en wat je precies gaat doen. Afhankelijk van de omvang van de risico’s komen ze het jaar daarop nog eens langs voor een nieuwe inspectie. Ze kijken dan allereerst naar de punten die in de aanschrijving stonden.

Strenge brandveiligheidseisen

Omdat er ontzettend veel en strenge brandveiligheidseisen aan vastgoed worden gesteld, wordt er door bevoegd gezag ingestoken op risicogestuurde inspectie. Dit betekent dat ook zaken als zelfredzaamheid, het aantal BHV’ers, vluchtwegen en meer meegenomen wordt in de afweging of iets brandveilig genoeg is. Een niet brandwerende deur heeft bijvoorbeeld in het geval van een kantooromgeving een heel ander risico dan in een zorginstelling waar minder valide mensen verblijven.

Voorkom een aanschrijving

Door al van te voren te zorgen dat je makkelijk kunt aantonen dat je aan alle regelgeving voldoet, kun je een aanschrijving voorkomen. De software van TBQ is hiervoor een oplossing. Je krijgt inzichtelijk waar de risico’s liggen en kunt daar een plan voor maken op basis van prioriteit. Dit maakt een gesprek met bevoegd gezag veel makkelijker.

Meer informatie? Neem contact met ons op!